بایگانی برچسب: s

باید دوباره «اهل» سرزمینمان شویم

 

سال ۱۳۸۳ بارش سنگین برف ساکنین رشت را شوکه کرد و ۲۷هزار سقف را فروریزاند اما کسی به یاد نداشت که هر سی و سه سال چنین برفی می‌بارید و هیچگاه سقف‌ها فرونمی‌ریخت؛ زیرا آنان دیگر اهل سرزمینشان نیستند

سال ۱۳۸۳ بارش سنگین برف ساکنین رشت را شوکه کرد و ۲۷هزار سقف را فروریزاند اما کسی به یاد نداشت که هر سی و سه سال چنین برفی می‌بارید و هیچگاه سقف‌ها فرونمی‌ریخت؛ زیرا آنان دیگر اهل سرزمینشان نیستند

متن یادداشتی که برای انتشار در مجله کندوج شماره ششم (بهار ۱۳۸۷) نوشته و اینجا اندکی اصلاح شده است: PDF متن تجدیدنظر شده و  PDF تصویر مقاله .

منظر فرهنگی

 

دله رود کن؛ امروز تاوان جهل به منظر فرهنگی خود را می‌دهیم ـ تصویر تلاش بلدوزرهای شهرداری برای مهار سیل در آبان ۹۱

دله رود کن؛ امروز تاوان جهل به منظر فرهنگی خود را می‌دهیم ـ تصویر تلاش بلدوزرهای شهرداری برای مهار سیل در آبان ۹۱

متن مصاحبه درباره منظر فرهنگی در تاریخ شهریور ۱۳۹۱: PDF متن