بایگانی برچسب: s

فرهنگ در تهران زندگی زیرپله‌ای دارد

page 08.pdf

مصاحبه با تهران امروز به تاریخ ۴ مهر ۱۳۸۶: PDF تصویر نشریه

شهر و حیات مدنی

ravagh-5

یادداشتی که برای انتشار در شماره ۵ مجله رواق به سال ۱۳۷۹ نوشته شد، و در واقع نطفه بحث مدنیت در آن زمان بسته شد: PDF تصویر مجله.

بازنمایی مدنیت در آیینۀ هنر و ادبیات

postershahrmadani

مدنیت است که شهر و کیفیت زندگی شهری را در شهر پدید می‌آورد. سخنرانی در نشست «بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات» تیر ۱۳۹۱. خانه هنرمندان ایران. تهران: PDF.

.

مدیریت فرهنگی شبیه به کار یک ماماست

1922406_10152191008663808_2030000028_n

متن گفتگو با مجله حرفه هنرمند ۴۱، بهار ۱۳۹۱ نیز منتشر شد: PDF