بایگانی برچسب: s

در باب اختلافات بر سر توسعه‌نیافتگی ایران

کریم خان زند در نقش جهان اصفهان- ابوالقاسم حسن غفاری مصطفوی کاشانی

بحثی در باب سنت و تجدد، واکاوی ماهیت نزاع این دو، و راهکار سوم که مسائل امروز ما را حل و فصل می کند. این مقاله در دی ماه ۱۳۹۰ به نگارش درآمده است: PDF متن.

باید آثار تاریخی بالفعل شوند.

poster

سخنرانی در کارگاه تخصصی «شناخت ظرفیت‌ها، چالش و فرآیند ثبت میراث جهانی ایران» که ۲۴ آبان ۱۳۹۱ در دانشگاه تهران برگزار شد: PDF متن سخنرانی.