بایگانی برچسب: s

قزوینی بودن قزوینی

qazvini

گفتگوی سید محمد بهشتی با همشهری استان قزوین درباره ارزش‌های شهر و مواجهه با آن از سر ناآگاهی. آذر ۱۳۹۳: PDF متن.

شهر و حیات مدنی

ravagh-5

یادداشتی که برای انتشار در شماره ۵ مجله رواق به سال ۱۳۷۹ نوشته شد، و در واقع نطفه بحث مدنیت در آن زمان بسته شد: PDF تصویر مجله.