بایگانی برچسب: s

روایت تهران

18

مقاله‌ای که برای انتشار در مجله کندوج شماره نهم (پاییز ۱۳۸۸) نوشته شد، و اینجا متن اصلاح شده آن (دی ماه ۱۳۹۱) در کنار اصل مقاله گذاشته می‌شود: PDF متن تجدیدنظر شده، و  PDF تصویر اصل مقاله.

این مقاله در قالب کتابی با عنوان «داستان تهران» توسط دفتر پژوهشهای فرهنگی در مرداد ۱۳۹۵ منتشر شده است.