بایگانی برچسب: s

شکافتن سقف فلک و درانداختن طرحی نو

9502Kargadan

یادداشت سید محمد بهشتی درباره حیات دراماتیک دهه شصت. در مجله کرگدن، شماره ۱، اردیبهشت ۱۳۹۵: PDF متن

تارکوفسکی، سینمای دینی با مضمون معنوی، و دهه شصت

Tarkofski

مصاحبه سید محمد بهشتی با ماهنامه سینمایی ۲۴ در دی ماه ۱۳۹۳ برای ویژه‌نامه نوروز ۱۳۹۴: PDF متن.