بایگانی برچسب: s

شکافتن سقف فلک و درانداختن طرحی نو

9502Kargadan

یادداشت سید محمد بهشتی درباره حیات دراماتیک دهه شصت. در مجله کرگدن، شماره ۱، اردیبهشت ۱۳۹۵: PDF متن

معماری چیست؟

memarichist

متن سخنرانی سید محمد بهشتی در کانون توحید مربوط به اوائل دهه هفتاد خورشیدی: PDF متن.