بایگانی برچسب: s

قزوینی بودن قزوینی

qazvini

گفتگوی سید محمد بهشتی با همشهری استان قزوین درباره ارزش‌های شهر و مواجهه با آن از سر ناآگاهی. آذر ۱۳۹۳: PDF متن.

از خلع ماده تا درک ملکوت؛ ظهور باطن به دست معماران سنتی

images9

مصاحبه با شماره ۶۹ «اطلاعات حکمت و معرفت» به تاریخ دی ماه ۱۳۹۰.

PDF تصویر مجله: از خلع ماده تا درک ملکوت-دی۱۳۹۰-سیدمحمدبهشتی

مهندسی ایرانی

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

متن مقاله‌ای که تابستان ۱۳۸۵ برای انتشار در مجله معمار ـ شماره‌های ۳۷ تا ۴۱ ـ نوشته شده بود و در شماره ۲۸ و ۲۹ مجلهآیین، تیر و خرداد  ۱۳۸۹ نیز به چاپ رسید. اینجا همان متن با اندکی اصلاحات منتشر می‌شود: PDF متن