بایگانی برچسب: s

داستان تهران؛ تهران کجاست و تهرانی کیست؟

Dasjeld

«داستان تهران» مرداد ماه ۱۳۹۵ توسط دفتر پژوهشهای فرهنگی منتشر و به بازار کتاب عرضه شد.

«داستان تهران» خوانشی فرهنگی از شهر تهران است؛ خوانشی که مبتنی بر جایگاه تهران در عرصه تاریخ تعاملات جهانی، نقش تهران در سرزمین ایران، بستر طبیعی، تاریخچه شهر شدن، و تأمل در کیستی تهرانی‌ها عرضه می‌شود. با این خوانش، ذهنیتی چند بعدی از پایتخت معظم و پرجمعیت کشور پدید می‌آید که چند دهه است در چنبره مسائلی غامض و عظیم گرفتار شده. به نظر می‌رسد این مسائل بیش از هرچیز محصول عدم شناخت تهران باشد، و آشفتگی «تهرانِ بزرگ» را در واقع باید دستاوردِ گم‌گشتگیِ معاصرِ ما قلمداد کرد. اما آنچه امیدوارکننده است جهت‌گیریِ تهران به مثابه شهری است که می‌خواهد دوباره شهر شود؛ به روز و باهویت. شهری که می‌خواهد جایی باشد و اهالیِ آن که می‌خواهند کسی شوند: تهران و تهرانی.

باب بحران مدنیت

new doc 15
پیشگفتار سید محمد بهشتی بر کتاب «شهرنشینی و توسعه‌نیافتگی در ایران تا سال ۱۳۵۷» اثر دکتر محمود طالقانی که در سال ۱۳۹۰ منتشر شد: PDF متن.

بافت تاریخی یا پهنۀ تاریخی؛ رسانه‎ها، عامل فعال سازی سیستم عصبی بافت تاریخی

BaftyaPahne

مصاحبه سید محمد بهشتی با مجله چیدمان، مرداد ۱۳۹۴: PDF متن

نگرانی من از تعجب مدام نخبگان است

SMD-93215-Masudie (1)

در گفتگو با ماهنامه ایران فردا در آذر ماه ۱۳۹۳: PDF متن.

فرهنگ در تهران زندگی زیرپله‌ای دارد

page 08.pdf

مصاحبه با تهران امروز به تاریخ ۴ مهر ۱۳۸۶: PDF تصویر نشریه

خیابان ولیعصر؛ چهارباغ معاصر

یادداشتی که برای انتشار در روزنامه بهار به تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۱ نوشته شد. آنچه در روزنامه ۲۴ اسفند ۱۳۹۱ چاپ شده است، خلاصه شده متن است: PDF کامل متن +  PDF تصویر روزنامه.

زیرزمین‌های تهران

zirzamin

این زیرزمینی است که در روی زمین نیست / در روی زمین زیرزمینی به زین نیست

یادداشتی که برای انتشار در روزنامه اعتماد در ۳ بهمن ۱۳۹۱ نوشته شد.

PDF: زیرزمین‌های تهران-۳بهمن۱۳۹۱-سیدمحمدبهشتی

PDF صفحه روزنامۀ اعتماد ۱۲ بهمن ۱۳۹۱: روزنامه اعتماد -زیرزمین تهران

روایت تهران

18

مقاله‌ای که برای انتشار در مجله کندوج شماره نهم (پاییز ۱۳۸۸) نوشته شد، و اینجا متن اصلاح شده آن (دی ماه ۱۳۹۱) در کنار اصل مقاله گذاشته می‌شود: PDF متن تجدیدنظر شده، و  PDF تصویر اصل مقاله.

این مقاله در قالب کتابی با عنوان «داستان تهران» توسط دفتر پژوهشهای فرهنگی در مرداد ۱۳۹۵ منتشر شده است.

ادب ورزیدن در بافت تاریخی شهر

poster-mahsa-tif2

سخنرانی در جلسه سیزدهم از سلسله کارگاه‌های تهران شناسی در خانه امام جمعه خیابان ناصرخسروی تهران به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۱: PDF متن.