بایگانی برچسب: s

خیابان ولیعصر؛ چهارباغ معاصر

یادداشتی که برای انتشار در روزنامه بهار به تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۱ نوشته شد. آنچه در روزنامه ۲۴ اسفند ۱۳۹۱ چاپ شده است، خلاصه شده متن است: PDF کامل متن +  PDF تصویر روزنامه.