بایگانی برچسب: s

چگونگی تدوین بخش فرهنگی سند راهبردی برج میلاد

16.indd

یادداشتی از سید محمد بهشتی در کتاب «میلاد یک رؤیا» در باب هویت فرهنگی و سند راهبردی برج میلاد. منتشره بهار ۱۳۹۲: PDFتصویر کتاب.

مدیریت فرهنگی شبیه به کار یک ماماست

1922406_10152191008663808_2030000028_n

متن گفتگو با مجله حرفه هنرمند ۴۱، بهار ۱۳۹۱ نیز منتشر شد: PDF