بایگانی برچسب: s

کارنامه مدیریت سرزمینی: پیروی از اشه یا دروغ؟!

9411Isfahan

مقاله سید محمد بهشتی در نخستین همایش ملی «میراث فرهنگی و توسعه پایدار»، بهمن ۱۳۹۴، موزه ملی ایران. این مقاله که در کتاب مجموعه مقالات همایش در خرداد ۱۳۹۵ منتشر شد، با محوریت توسعه اصفهان در عصر صفوی، شیوه رشد شهر با بینش و منش فرهنگ ایرانی را طرح کرده است: PDF متن مقاله.

ادب ورزیدن در بافت تاریخی شهر

poster-mahsa-tif2

سخنرانی در جلسه سیزدهم از سلسله کارگاه‌های تهران شناسی در خانه امام جمعه خیابان ناصرخسروی تهران به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۱: PDF متن.

مدیریت فرهنگی شبیه به کار یک ماماست

1922406_10152191008663808_2030000028_n

متن گفتگو با مجله حرفه هنرمند ۴۱، بهار ۱۳۹۱ نیز منتشر شد: PDF