بایگانی برچسب: s

فرش ایرانی

shikh

یادداشتی که به درخواست برگزارکنندگان کنفرانس بین‌المللی «قالی دست‌بافت ایرانی» در وین در آذرماه ۱۳۹۱ نوشته شد: PDF متن.

ادب ورزیدن در بافت تاریخی شهر

poster-mahsa-tif2

سخنرانی در جلسه سیزدهم از سلسله کارگاه‌های تهران شناسی در خانه امام جمعه خیابان ناصرخسروی تهران به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۱: PDF متن.