بایگانی دسته: شهر

باب بحران مدنیت

new doc 15
پیشگفتار سید محمد بهشتی بر کتاب «شهرنشینی و توسعه‌نیافتگی در ایران تا سال ۱۳۵۷» اثر دکتر محمود طالقانی که در سال ۱۳۹۰ منتشر شد: PDF متن.

فراموشخانه یا یادخانه؛ موزه و حال دوران

کبوترخانه ای قدیمی در حاشیه تهران(مشهور به قلعه کبوتر)

بیانیه سید محمد بهشتی، رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و عضو ایکوم جهانی، به مناسبت روز جهانی موزه که ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ویژه‌نامه مربوطه روزنامه همشهری نیز منتشر شد: PDF متن.

شکافتن سقف فلک و درانداختن طرحی نو

9502Kargadan

یادداشت سید محمد بهشتی درباره حیات دراماتیک دهه شصت. در مجله کرگدن، شماره ۱، اردیبهشت ۱۳۹۵: PDF متن

بافت تاریخی یا پهنۀ تاریخی؛ رسانه‎ها، عامل فعال سازی سیستم عصبی بافت تاریخی

BaftyaPahne

مصاحبه سید محمد بهشتی با مجله چیدمان، مرداد ۱۳۹۴: PDF متن

ارزش‌های جوهری در حفاظت بافت تاریخی

jeld

سخنرانی سید محمد بهشتی در نشست اول سلسله نشست‌های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران درباره حفاظت و توسعه توأمان در بافت‌های تاریخی به تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۳: PDF تصویر متن کتاب نشست‌ها.