بایگانی دسته: تنوع فرهنگی ایران

ایرانیان خارج از کشور، پنجره‌ای به سوی جهان؛ به دنبال بازگرداندن ایرانیان خارج از کشور نباشیم.

2

مصاحبه سید محمد بهشتی با مجله توسعه و صنعت، شهریور ۱۳۹۴: PDF متن.

 

سیراف

 Bandar-e-Siraf

مقدمه سید محمد بهشتی بر کتاب «سیراف؛ زنده‌شهری که باید از نو شناخت»، نوشته سید محی‌الدین جعفری در تاریخ آبان ۱۳۹۳. این کتاب در فروردین ماه ۱۳۹۴ توسط انتشارات پیام در بازار نشر عرضه شده است: متن PDF مقاله.

سینمای ایران و جهان ایرانی

921207Masudie4

مصاحبه با دست‌اندرکاران رایزنی‌های فرهنگی در آسیای میانه و قفقاز درباره ماهیت حوزه فرهنگی ایران، جهان ایرانی، و نقش سینما در تعاملات منطقه‌ای.

PDF متن گفتگو انجام شده به تاریخ بهمن ۱۳۹۲

تار و ماجرای ثبت در فهرست میراث معنوی

Stamps_of_Azerbaijan,_2011-950

در پی بحث مفصلی که پیرامون ثبت تار در فهرست میراث معنوی یونسکو توسط دولت جمهوری آذربایجان جریان یافت روزنامه اعتماد در شماره ۲۵۹۳ (۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۱) پرونده‌ای در این باب داشت که بخشی از آن مصاحبه با مهندس بهشتی بود.

PDF تصویر روزنامه: ثبت میراث معنوی تار-۲۶دی۱۳۹۱-سیدمحمدبهشتی

فرش ایرانی

shikh

یادداشتی که به درخواست برگزارکنندگان کنفرانس بین‌المللی «قالی دست‌بافت ایرانی» در وین در آذرماه ۱۳۹۱ نوشته شد: PDF متن.