بایگانی دسته: بحران مدنیت

باب بحران مدنیت

new doc 15
پیشگفتار سید محمد بهشتی بر کتاب «شهرنشینی و توسعه‌نیافتگی در ایران تا سال ۱۳۵۷» اثر دکتر محمود طالقانی که در سال ۱۳۹۰ منتشر شد: PDF متن.

بافت تاریخی یا پهنۀ تاریخی؛ رسانه‎ها، عامل فعال سازی سیستم عصبی بافت تاریخی

BaftyaPahne

مصاحبه سید محمد بهشتی با مجله چیدمان، مرداد ۱۳۹۴: PDF متن

گفتاری در باب میراث ناملموس فرهنگی

MirasFarhangiNamalmus-Shura

در گفتگو با «نامه شورا»؛ نشریه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شماره ۷۸، بهمن ۱۳۹۳: PDF متن

کمی در باب شکارگری و پرستاری

SMB-9401-KAGADAN 07 -1

در گفتگو با کرگدن (ضمیمه هفتگی روزنامه اعتماد) منتشره به تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴: PDF تصویر مجله.

پشت این بلند مرتبه‌‏سازی‌ها «کوتاهی» است

9309

گفت‌و‌گوی روزنامه ایران با سید محمد بهشتی ـ دبیر نخستین کنفرانس بلند مرتبه‌سازی در ایران و خاورمیانه ـ منتشره به تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳: PDF تصویر روزنامه.

فرهنگ در تهران زندگی زیرپله‌ای دارد

page 08.pdf

مصاحبه با تهران امروز به تاریخ ۴ مهر ۱۳۸۶: PDF تصویر نشریه

معماری پایدار یعنی چه؟

Cover memarisaxteman 39

مصاحبه منتشره در شماره ۳۹ مجله معماری و ساختمان درباره مفهوم پایداری در معماری و توسعه (مرداد ۱۳۹۳): PDF تصویر مجله و PDF متن.

خانه؛ از آغاز پهلوی اول تا دهۀ چهل شمسی

Memar87

مقاله‌ای برای شماره ۸۷ مجله معمار درباره تحولات مفهوم خانه در جامعه ایرانی طی دوره نخست مدرنیزاسیون (از ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰) که در مرداد ماه ۱۳۹۳ نوشته شده و در آبان ۱۳۹۳ منتشر شده است: PDF متن.