بایگانی دسته: مدیریت سینما

ضرورت همت هنرمندان به گفت و گو با مدیریت فرهنگی کشور

9505ruberu

مصاحبه با مجله روبرو درباره سیاست‌های فرهنگی و مدیریت از سالهای نخست انقلاب تا امروز، شهریور ۱۳۹۵: PDF متن.

چرا دهه شصت؟

گفتگوهای سینمایی جلد1

مقدمه بر کتاب گفتگوهای سینمایی سید محمد بهشتی در زمان مسئولیت بنیاد سینمایی فارابی که گفتاری است راجع به ویژگی‌های سینمای ایران در دهه شصت: PDF متن

تارکوفسکی، سینمای دینی با مضمون معنوی، و دهه شصت

Tarkofski

مصاحبه سید محمد بهشتی با ماهنامه سینمایی ۲۴ در دی ماه ۱۳۹۳ برای ویژه‌نامه نوروز ۱۳۹۴: PDF متن.

معماری چیست؟

memarichist

متن سخنرانی سید محمد بهشتی در کانون توحید مربوط به اوائل دهه هفتاد خورشیدی: PDF متن.

مروری بر دوران مدیریت بنیاد فارابی: سینمای سال‌های پس از سرگیجه

andishepuyaدر مصاحبه با مجله اندیشه پویا به تاریخ تیرماه ۱۳۹۳: PDF متن مصاحبه

 

در باب سینمای دینی

Offside

در مصاحبه‌ای مفصل با مجله تصویرنامه منتشره در شماره ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۲: PDF متن مصاحبه، و تصویر متن در نورمگ

سینمای ایران و جهان ایرانی

921207Masudie4

مصاحبه با دست‌اندرکاران رایزنی‌های فرهنگی در آسیای میانه و قفقاز درباره ماهیت حوزه فرهنگی ایران، جهان ایرانی، و نقش سینما در تعاملات منطقه‌ای.

PDF متن گفتگو انجام شده به تاریخ بهمن ۱۳۹۲

معماری سینما، بنائی سینما

chn.ir

مصاحبه سید محمد بهشتی با نشریه فیلم در بهمن ۱۳۸۰: تصویر متن مجله