بایگانی دسته: اوایل انقلاب اسلامی

ضرورت همت هنرمندان به گفت و گو با مدیریت فرهنگی کشور

9505ruberu

مصاحبه با مجله روبرو درباره سیاست‌های فرهنگی و مدیریت از سالهای نخست انقلاب تا امروز، شهریور ۱۳۹۵: PDF متن.

چاووش در سایه حزب توده؛ میزگردی با حضور سید محمد بهشتی

مهرنامه

میزگرد مجله مهرنامه با حضور سید محمد بهشتی، کامبیز نوروزی، جواد کوثری و محسن شهرناز درباره‌ی نقش سیاسی چاووش در انقلابِ ۵۷  و گرایش سیاسی اعضای این کانون در استبداد ستیزی. شماره ۳۶، تیرماه ۱۳۹۳: PDF متن.