بایگانی دسته: معماری

حضور در محضر معماری ایران با فهم فرهنگ ایرانی ممکن می‌شود

9506-22-23-jeld-andishe-iranshahr

گفتگوی سید محمد بهشتی با محمدرضا حائری، اندیشه ایرانشهر، شماره ۲۲ و ۲۳، بهار ۱۳۹۵: PDF تصویر مجله.

کارنامه مدیریت سرزمینی: پیروی از اشه یا دروغ؟!

9411Isfahan

مقاله سید محمد بهشتی در نخستین همایش ملی «میراث فرهنگی و توسعه پایدار»، بهمن ۱۳۹۴، موزه ملی ایران. این مقاله که در کتاب مجموعه مقالات همایش در خرداد ۱۳۹۵ منتشر شد، با محوریت توسعه اصفهان در عصر صفوی، شیوه رشد شهر با بینش و منش فرهنگ ایرانی را طرح کرده است: PDF متن مقاله.

بافت تاریخی یا پهنۀ تاریخی؛ رسانه‎ها، عامل فعال سازی سیستم عصبی بافت تاریخی

BaftyaPahne

مصاحبه سید محمد بهشتی با مجله چیدمان، مرداد ۱۳۹۴: PDF متن

هویت فرهنگی خود را در خودآگاهمان ترک کرده‌ایم!

_IMG

در مصاحبه با مجله نامه شورا به بهانه تنظیم سند ملی معماری ایرانی اسلامی ، مهرماه ۱۳۹۴: PDF تصویر متن مجله.

باب معماری دست‌کند

Memari dastkand9403

 مقدمه سید محمد بهشتی برای کتاب مقالات نخستین همایش معماری دست‌کند، نوشته شده در خرداد ۱۳۹۴: PDF متن.

هر بار راهم به یزد می‌افتاد، سری به خانه کلاهدوزان می‌زدم که اکنون موزه آب شهر شده است. هر بار حیرت می‌کردم از نمایش باشکوهی که برای فرو رفتن در دل زمین و رسیدن به مجرای قنات اجرا شده است. آن سرداب عمیق نه تنها تاریک و نچسب نیست بلکه به تعبیری قلب خانه است و محل حضور واقعی در محضر عظمت عالم معنا. این فضا همیشه مرا یاد آن منظومه دلچسب «چاه وصال» از شاعری ناشناس در دوره صفویه می‌اندازد:

شبستان چَه از وی گشت روشن    چنان کز پرتو خورشید روزن

قبیله مجنون در راه عروسی از بادیه‌ای می‌گذشتند که خبردار شدند قبیله لیلی نیز در آن عروسی حاضر است. برای آنکه شری برنخیزد ترجیح می‌دهند مجنون را در چاهی رها کنند تا هنگام بازگشت بیرون بیاورند. اتفاقاً اندکی بعد نیز قبیله لیلی از کنار همان چاه گذشتند و چون همان خبر بدیشان رسید، همین تدبیر را برگزیدند. پس هنگامی که لیلی قدم در عمق چاه نهاد:

چو چشم هر دو بر روی هم افتاد    گلوی چاه شد لبریز فریاد

به عبارت دیگر وصالی که ابر و باد و مه و خورشید در کارند تا دست ندهد، پنهانی و در زیر زمین و در دل تاریکی ممکن می‌شود:

چه نیرنگ است در رنگ خم چاه     که مجنون رفت و لیلی گشت ناگاه

ارزش‌های جوهری در حفاظت بافت تاریخی

jeld

سخنرانی سید محمد بهشتی در نشست اول سلسله نشست‌های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران درباره حفاظت و توسعه توأمان در بافت‌های تاریخی به تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۳: PDF تصویر متن کتاب نشست‌ها.

چگونگی تدوین بخش فرهنگی سند راهبردی برج میلاد

16.indd

یادداشتی از سید محمد بهشتی در کتاب «میلاد یک رؤیا» در باب هویت فرهنگی و سند راهبردی برج میلاد. منتشره بهار ۱۳۹۲: PDFتصویر کتاب.

شیخ بهایی؛ شخصیت تاریخی یا فرهنگی

ShexLotfolah

مقاله‌ای تکمیل شده برگرفته از سخنرانی سید محمد بهشتی در مراسم بزرگداشت شیخ بهایی، اردیبهشت ۱۳۸۹: PDF متن.