بایگانی دسته: سرزمین ایران

هویت فرهنگی خود را در خودآگاهمان ترک کرده‌ایم!

_IMG

در مصاحبه با مجله نامه شورا به بهانه تنظیم سند ملی معماری ایرانی اسلامی ، مهرماه ۱۳۹۴: PDF تصویر متن مجله.

بازگشت از پرستاری به شکارگری

9406-SMB-SharghBohranAb-1

متن سخنرانی سید محمد بهشتی در  سلسله نشستهای «آب، فرهنگ و جامعه » که ازسوی اندیشکده تدبیر آب باهمکاری انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد و در ویژه‌نامه اقتصادی شرق در شهریور ۱۳۹۴ منتشر شد: PDF متن مجله.

باب معماری دست‌کند

Memari dastkand9403

 مقدمه سید محمد بهشتی برای کتاب مقالات نخستین همایش معماری دست‌کند، نوشته شده در خرداد ۱۳۹۴: PDF متن.

هر بار راهم به یزد می‌افتاد، سری به خانه کلاهدوزان می‌زدم که اکنون موزه آب شهر شده است. هر بار حیرت می‌کردم از نمایش باشکوهی که برای فرو رفتن در دل زمین و رسیدن به مجرای قنات اجرا شده است. آن سرداب عمیق نه تنها تاریک و نچسب نیست بلکه به تعبیری قلب خانه است و محل حضور واقعی در محضر عظمت عالم معنا. این فضا همیشه مرا یاد آن منظومه دلچسب «چاه وصال» از شاعری ناشناس در دوره صفویه می‌اندازد:

شبستان چَه از وی گشت روشن    چنان کز پرتو خورشید روزن

قبیله مجنون در راه عروسی از بادیه‌ای می‌گذشتند که خبردار شدند قبیله لیلی نیز در آن عروسی حاضر است. برای آنکه شری برنخیزد ترجیح می‌دهند مجنون را در چاهی رها کنند تا هنگام بازگشت بیرون بیاورند. اتفاقاً اندکی بعد نیز قبیله لیلی از کنار همان چاه گذشتند و چون همان خبر بدیشان رسید، همین تدبیر را برگزیدند. پس هنگامی که لیلی قدم در عمق چاه نهاد:

چو چشم هر دو بر روی هم افتاد    گلوی چاه شد لبریز فریاد

به عبارت دیگر وصالی که ابر و باد و مه و خورشید در کارند تا دست ندهد، پنهانی و در زیر زمین و در دل تاریکی ممکن می‌شود:

چه نیرنگ است در رنگ خم چاه     که مجنون رفت و لیلی گشت ناگاه

توسعه مبتنی بر فرهنگ

Zanjan Shrine of Mullah Hassan-i-Kashan db54212dc94372f96dd836bfad3f39db7db2a433

سید محمد بهشتی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی جماران- ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴: PDF متن.

نقش صنایع خلاق فرهنگی در توسعه ایران

Sanat o tosee 9403

 

مصاحبه با نشریه صنعت و توسعه، خرداد ۱۳۹۴: PDF متن.

گفتاری در باب میراث ناملموس فرهنگی

MirasFarhangiNamalmus-Shura

در گفتگو با «نامه شورا»؛ نشریه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شماره ۷۸، بهمن ۱۳۹۳: PDF متن